dr Anna Różańska-Kirschke

Numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty: 29282 (https://kif.info.pl/rejestr/)

Od początku pracy zawodowej byłam związana z prowadzeniem terapii pacjentów kardiologicznych. Przez 5 lat pracowałam na Oddziale rehabilitacji kardiologicznej w Kiekrzu, następnie 15 lat byłam samodzielnym pracownikiem w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Samokształcenie jest wpisane w zawód fizjoterapeuty. Poza samodzielną nauką, szkoleniami, konferencjami, ukończyłam certyfikowany kurs drenażu limfatycznego - Koncepcja Terapii Obrzękowej, kursy terapii kobiet - Fizjoterapia kobiet, Fizjoterapia zaburzeń dna miednicy metodą Koszli, Fizjoterapia w połogu metodą Koszli, Ocena i stymulacja rozwoju noworodków i niemowląt.

Jestem absolwentką dwóch kierunków Studiów Podyplomowych, Zarządzanie w rehabilitacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Edukacja Przedszkolna w WSPiA w Poznaniu.

W roku 2006 uzyskałam tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Praca dydaktyczna ze studentami jest nieodłącznym elementem mojej codzienności. Początkowo na Akademii Wychowania Fizycznego, następnie w Wyższej Szkole Zawodowej im. Mieszka I w Poznaniu, obecnie w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Edukacja

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

2005r. obrona pracy doktorskiej z rehabilitacji

Gdański Uniwersytet Medyczny

Specjalizacja

Usprawnianie pacjentów z chorobami układu krążenia (po zawale serca, wszczepionych układach stymulujących, z niewydolnością serca)

Usprawnianie pacjentów po okresie długotrwałego unieruchomienia

Terapia uroginekologiczna, połogowa

Manualny drenaż limfatyczny

Certyfikaty

Certyfikat Leczenie obrzęków limfatycznych metodą Koncepcji Terapii Obrzękowej

Certyfikat Ocena i stymulacja rozwoju noworodków i niemowląt

Fizjoterapia kobiet Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna; Fizjoterapia w połogu metodą Koszli; Fizjoterapia zaburzeń dna miednicy metodą Koszli

Instruktor NordicWalking